SPECIALIST SUBJECT RECORDS

Paranoid - Satyagraha LP

2016 LP from this Swedish punk/metal/thrash crossover band, although you'd be forgiven for thinking they were from Japan from looking at the sleeve.

1. Kaihou
2. Kenzennaru Seishin Houkai
3. Umerarenai Fujyun
4. Bouryoku
5. Nangijala (Shigo No Sekai)
6. Shisuru Sekai, Iki Jigoku
7. Shihaisya
8. Kyogi Sakuryaku
9. Chinurareta Tousou
10. Hi No Naka Ni Sõgi